Адміністрацыйныя працэдуры | Ўпраўленне па адукацыі адміністрацыі Маскоўскага раёна г. Мінска
РусскийБеларускi
 
Режим работы:
Пн-Чт: 8:45-18:00
Пт: 8:45-16:45
Перерыв: 13:00-14:00
Сб-Вс, праздн. дни – вых.
Рэжым працы:
Пн-Чац: 8:45-18:00
Пт: 8:45-16:45
Перапынак: 13:00-14:00
Сб-Няд, святочныя дні – вых.

Адміністрацыйныя працэдуры

ПЕРАЛІК
адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца спецыялістамі

ўпраўлення па адукацыі адміністрацыі Маскоўскага раёна г. Мінска ў адносінах да грамадзян

у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 г. №200

Узоры заяў Вам прадаставіць спецыяліст па месцы звароту

Найменне адміністрацыйнай працэдуры

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

юрысконсульт ГЦХО

каб.102, тел.376 84 31

Час прыёму: панядзелак - аўторак з 14.00 да 18.00,   серада - пятніца з 8.45 да 12.45

1.1.

Прыняцце рашэння:

 

 

 

 

1.1.5.

аб пастаноўцы на ўлік (аднаўленні на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

 •  заяву
 •   пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, сведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якiя прымаюцца на ўлік маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў і (або) складаліся на такім ўліку
 •  дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, - у выпадку наяўнасці такога права
 • звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і - у выпадку пастаноўкі на ўлік (аднаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці
 •  дамавая кніга (пры яе наяўнасці) - у выпадку пастаноўкі на ўлік маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў грамадзян, якія пражываюць у аднакватэрным, блакіраваным жылым доме

бясплатна

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.5.

аб унясенні змяненняў у склад сям'і, з якім грамадзянін складаецца на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў (у выпадку павелічэння складу сям'і)

 •  заяву
 •  пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, сведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якiя прымаюцца на ўлік маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў і (або) складаліся на такім ўліку
 • дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, - у выпадку наяўнасці такога права
 • звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і - пры наяўнасцi права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад даходу і маёмасці

бясплатна

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.5.

аб унясенні змяненняў у склад сям'і, з якім грамадзянін складаецца на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў (у выпадку змяншэння складу сям'і)

 • заяву
 • пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян

бясплатна

15 дзён з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.5.

пра ўключэнне ў асобныя спісы уліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

 •  заяву
 •   пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, сведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей
 •  дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, - у выпадку наяўнасці такога права
 • звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і - пры наяўнасцi права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад даходу і маёмасці

бясплатна

15 дзён з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.7.

аб зняцці грамадзян з уліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

 • заяву
 • пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян

бясплатна

15 дзён з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.8

аб пастаноўцы на ўлік грамадзян, якія жадаюць атрымаць жылое памяшканне ў інтэрнаце

 • заяву
 • пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, сведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якiя прымаюцца на ўлік грамадзян, якія жадаюць атрымаць жылое памяшканне ў інтэрнаце
 • дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае атрыманне жылога памяшкання ў інтэрнаце, - у выпадку наяўнасці такога права

бясплатна

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

Адказны - інспектар па кадрах

каб. 204, тэл 207-45-16

Час прыёму: на працягу працоўнага дня 08.45-18.00, пятніца 08.45-16.45, каб. 204

2.1.

Выдача выпіскі (копіі) працоўнай кніжкі

-

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.2.

Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасады

-

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.3.

Выдача даведкі аб перыядзе работы, службы

-

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.25.

Выдача даведкі аб знаходжанні ў водпуску па дагляду за дзіцём да дасягнення ім узросту 3 гадоў

-

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Адказныя - кіраўнікі груп заработнай платы цэнтралізаванай бухгалтэрыі

Кулай Дыяна Валрьевна - каб. 228, тэл. 277-25-10

каб. 224, тэл. 207-98-89

Час прыёму: на працягу працоўнага дня 08.45-18.00, пятніца 08.45-16.45, каб. 228, 224

2.4.

Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння)

-

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.5.

Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

 • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу лісток непрацаздольнасці (даведка аб часовай непрацаздольнасцi)

бясплатна

не пазней за дзень выплаты чарговай заработнай платы

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці(даведцы аб часовай непрацаздольнасцi)

2.6.

Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

 • заяву
 • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу даведка аб нараджэнні дзіцяці - у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь
 • пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці - у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь
 • пасведчання аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшыя за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей)
 •  копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей-кш) - для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарыць) (далей-усынавiлi) дзяцей
 • выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў) (удачарыцелю) (далей - усынавiцелi), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць
 • дамавая кніга (пры яе наяўнасці) - для грамадзян, якія пражываюць у аднакватэрным, блакіраваным жылым доме
 • копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

адначасова

2.8.

Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці

 • заяву
 • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
 • заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

адначасова

2.9.

Прызначэнне дапамогі па дагляду за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў

 • заяву
 •  пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такога пасведчання)
 • копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей
 •  выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць
 • дамавая кніга (пры яе наяўнасці) - для грамадзян, якія пражываюць у аднакватэрным, блакіраваным жылым доме
 • даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам або выхаванцам установы адукацыі (з указаннем іншых неабходных звестак, якімі валодае ўстанова адукацыі)
 • копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў
 •  даведка аб выхадзе на працу, службу, вучобу да заканчэння водпуску па дагляду за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі - пры афармленні водпуску па дагляду за дзіцём да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям'і

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

па дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў

2.13.

Прызначэнне дапамогі па догляду за хворым дзіцем ва ўзросце да 14 гадоў

 • лісток непрацаздольнасці

бясплатна

не пазней за дзень выплаты чарговай заработнай платы

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.14.

Прызначэнне дапамогі па дагляду за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцём-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд за дзіцём

 • лісток непрацаздольнасці

бясплатна

не пазней за дзень выплаты чарговай заработнай платы

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.16.

Прызначэнне дапамогі пры санаторна-курортным лячэнні дзіцяці-інваліда

 • лісток непрацаздольнасці

бясплатна

не пазней за дзень выплаты чарговай заработнай платы

не пазней за дзень выплаты чарговай заработнай платы

2.18

Выдача даведкі аб памеры прызначанага дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты

 • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.19.

Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па дагляду за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі

-

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.20.

Выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памеры

 • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.35.

Выплата дапамогі (матэрыяльнай дапамогі) на пахаванне

 • заяву асобы, які ўзяў на сябе арганізацыю пахаваньня памерлага (загінуўшага)
 • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу заяўніка
 •  даведка пра смерць - у выпадку, калі смерць зарэгістраваная ў Рэспубліцы Беларусь
 • пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) - у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей)
 •  даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з'яўляўся навучэнцам або выхаванцам установы адукацыі, - у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў

бясплатна

1 працоўны дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

адначасова

Адказны - бухгалтар фінансавай групы

Коротцова Таццяна Аляксандраўна, каб. № 207, тэл.399-73-53

Час прыёму: панядзелак 09.00-13.00, серада 14.00-17.00, пятніца 09.00-13.00, каб.   207

2.24.

Выдача даведкі аб адсутнасці забеспячэння дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

-

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Адказны - Загадчык сектара аховы дзяцінства

каб. № 108, тэл.277-15-54

Час прыёму: четверг   16.00-20.00

1.1.3.  

Аб дачы згоды на адчужэнне жылога памяшкання, у якім пражываюць непаўналетнія члены, былыя члены сям'і ўласніка, прызнаныя якія знаходзяцца ў сацыяльна-небяспечным становішчы альбо патрэбу ў дзяржаўнай абароне, альбо жылога памяшкання, замацаванага за дзецьмі-сіротамі або дзецьмі, якія засталіся без апекі бацькоў, альбо жылога памяшкання, якое належыць непаўналетнім

Дакументы, якія прадстаўляюцца заяўнікам:

 • заяву
 • Тэхнічны пашпарт і   дакумент,    пацвярджае права   уласнасці на адчужае жылое памяшканне
 • Пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей
 • Тэхнічны пашпарт і   дакумент,   які пацвярджае права ўласнасці аднаго з бацькоў (іншага законнага прадстаўніка)   непаўналетняга на жылое памяшканне,у   якім   непаўнагадовы   будзе пражываць пасля   здзяйснення здзелкі, - у выпадку наяўнасці ў аднаго з бацькоў (іншага законнага прадстаўніка) непаўналетняга іншага жылога   памяшкання
 • Папярэдні дагавор набыцця жылога   памяшкання
 •  Копіі тэхнічнага пашпарта і дакумента, які пацвярджае права ўласнасці на   набываецца жылое памяшканне, у якім непаўнагадовы будзе пражываць пасля  здзяйснення здзелкі, - у выпадку набыцця бацькам (iншым законным прадстаўніком) непаўналетняга іншага жылога памяшкання
 • Дагавор, які прадугледжвае будаўніцтва жылога памяшкання, а таксама дагавор найму жылога памяшкання прыватнага жыллёвага   фонду або дагавор паднайму жылога памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду, у якім непаўнагадовы будуць пражываць да   заканчэння будаўніцтва і здачы дома ў  эксплуатацыю, - у выпадку адчужэння   жылога памяшкання ў   сувязі з будаўніцтвам іншага жылога   памяшкання
 • Пашпарт непаўналетняга для пастаяннага пражывання за межамі Рэспублікі Беларусь - у выпадку адчужэння жылога памяшкання ў   сувязі з выездам на   пастаяннае жыхарства за межы Рэспублікі Беларусь
 • Дамавая кніга (пры яе наяўнасці) - у выпадку адчужэння аднакватэрнага, блакіраванага жылога   дома

бясплатна

15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

6 месяцаў

4.1.

Выдача акта абследавання ўмоў жыцця кандыдата ва ўсынавіцелі

 •  заяву
 •  пашпарт або іншы дакумент,         які сведчыць асобу кандыдата ва ўсынавіцелі
 • пасведчанне аб заключэнні шлюбу кандыдата ва ўсынавіцелі   - у выпадку ўсынаўлення дзіцяці тварам, якія складаюцца ў шлюбе
 • пісьмовую згоду аднаго з мужа і жонкі на ўсынаўленне   - у выпадку ўсынаўлення дзiцяцi адным з iх
 • медыцынская даведка аб стане здароўя кандыдата ва ўсынавіцелі

дакументы,   запытаныя сектара аховы дзяцінства:

 •  даведка аб месцы працы, службы і займаемай пасады кандыдата ва ўсынавіцелі
 • звесткі пра даход кандыдата ва ўсынавіцелі за папярэдні ўсынаўленню год
 • пісьмовы дазвол на ўсынаўленне кампетэнтнага органа дзяржавы, грамадзянiнам якой з'яўляецца дзiця, які пражывае на тэрыторыі РэспублікіБеларусь,   - у выпадку яго ўсынаўлення пастаянна пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь грамадзянамі Рэспублікі Беларусь, замежнымі грамадзянамі або асобамі без грамадзянства
 • пісьмовы дазвол на ўсынаўленне кампетэнтнага органа дзяржавы, на тэрыторыi якой пастаянна пражываюць кандыдаты ва ўсынавіцелі,   - у выпадку ўсынаўлення дзіцяці асобамі, якія пастаянна пражываюць на тэрыторыі замежнай дзяржавы
 • Даведка аб адсутнасці судзімасці
 •  Даведка аб тым, пазбаўляліся Ці бацькоўскіх правоў, ці былі абмежаваныя ў бацькоўскіх правах, адмянялася Ці раней ўсынаўленне, прызнаваліся Ці недзеяздольнымі або абмежавана дзеяздольнымі
 • Даведка аб тым, ці адхіляўся ад абавязкаў апекуна (папячыцеля).Прызнаваліся Ці ўласныя дзеці, якія маюць патрэбу ў дзяржаўнай абароне
 • Характарыстыка з месца працы
 • Ваш рахунак з месца жыхарства

бясплатна

1 месяц з дня падачы заявы

1 год

4.2.

Прызначэнне штомесячных грашовых выплат на ўтрыманне ўсыноўленых дзяцей

 • заяву
 • пашпарт або іншы дакумент,   які сведчыць асобу ўсынавіцеля
 •  пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей
 • копія рашэння суда аб усынаўленні
 • Ваш рахунак з месца жыхарства

бясплатна

15 дзён з дня падачы заявы

-

4.4.

Прыняцце рашэння аб устанаўленні апекі (папячыцельства) над непаўналетнім і прызначэнні апекуна (папячыцеля)

Дакументы, якія прадстаўляюцца заяўнікам:

 • заяву
 • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу кандыдата ў апекуны (папячыцелi)
 •  аўтабіяграфія кандыдата ў апекуны (папячыцелi)
 •  адна фатаграфія заяўніка памерам 30   х   40   мм
 • медыцынскія даведкі аб стане здароўя кандыдата ў апекуны (папячыцелi), а таксама членаў сям'і кандыдата ў апекуны (папячыцелi)
 • дакументы, якія пацвярджаюць адсутнасць у дзіцяці бацькоў або наяўнасць іншага падмурка прызначэння апекі (папячыцельства)
 • пасведчанне аб заключэнні шлюбу   - у выпадку, калі кандыдат у апекуны (папячыцелi) складаецца ў шлюбе
 • пісьмовую згоду паўналетніх членаў сям'і кандыдата ў апекуны (папячыцелi), якія пражываюць сумесна з ім
 • пісьмовую згоду бацькоў (аднаго з бацькоў) на прызначэнне дзіцяці апекуна (папячыцеля)   - у выпадку ўстанаўлення апекі (папячыцельства) над дзіцем, бацькі якога не могуць выконваць бацькоўскія абавязкі па ўважлівых прычынах (камандзіроўка, хвароба і іншыя)

  дакументы,   запытаныя сектара аховы дзяцінства:

 • пісьмовы дазвол на ўсталяванне апекі (папячыцельства) кампетэнтнага органа дзяржавы, грамадзянiнам якой з'яўляецца дзiця, які пражывае (які знаходзіцца) на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь
 •  Характарыстыка з месца працы, даведка пра заработную плату кандыдата ў апекуны
 • Асабовыя рахункі з месца жыхарства непаўналетняга і апекуна
 • Акт абследавання жыллёва-бытавых умоў апекуна
 • Даведка і характарыстыка ўстановы адукацыі, якое наведвае дзіця
 • Даведка пра братоў і сёстраў (з указаннем поўных дадзеных пра іх, адрасу ін месца знаходжання)
 • Даведка аб адсутнасці судзімасці
 • Даведка аб тым, пазбаўляліся Ці бацькоўскіх правоў, ці былі абмежаваныя ў бацькоўскіх правах, адмянялася Ці раней ўсынаўленне, прызнаваліся Ці недзеяздольнымі або абмежавана дзеяздольнымі
 • Даведка аб тым, ці адхіляўся ад абавязкаў апекуна (папячыцеля).Прызнаваліся Ці ўласныя дзеці, якія маюць патрэбу ў дзяржаўнай абароне
 • Характарыстыка ўчастковага інспектара

бясплатна

1 месяц з дня падачы заявы

да дасягнення дзiцем (дзецьмi) 18-гадовага ўзросту

4.5.

Прыняцце рашэння аб выдачы бацькі, апякуна (папячыцелю) папярэдняга дазволу (згоды) на здзяйсненне здзелак, якія супярэчаць інтарэсам ці што цягнуць змяншэнне маёмасці дзіцяці, падапечнага

Дакументы, якія прадстаўляюцца заяўнікам:

 • заяву з указаннем прычын здзяйснення і апісаннем меркаванага пагаднення з маёмасцю дзіцяці, падапечнага
 • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу аднаго з бацькоў, апекуна (папячыцеля)
 • копіі дакументаў, якія пацвярджаюць прыналежнасць маёмасці дзіцяці, падапечнаму
 • копія крэдытнага дагавора - у выпадку здачы маёмасці дзіцяці, падапечнага ў заклад 
 •  сведчанне аб нараджэнні дзіцяці, падапечнага (у выпадку, калі падапечны з'яўляецца непаўналетнім)

Дакументы, запытаныя сектара аховы дзяцінства:    

 • Ваш рахунак з месца жыхарства

бясплатна

15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц   

6 месяцаў

4.6.

Прыняцце рашэння аб перадачы дзіцяці (дзяцей) на выхаванне ў прыёмную сям'ю

Дакументы, якія прадстаўляюцца заяўнікам:

 • заяву
 • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу кандыдата ў прыёмныя бацькі
 • сведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі кандыдат у прыёмныя бацькі складаецца ў шлюбе 
 • медыцынскія даведкі аб стане здароўя кандыдата ў прыёмныя бацькі, а таксама членаў сям'і кандыдата ў прыёмныя бацькі
 • пісьмовае згоду паўналетніх членаў сям'і кандыдата ў прыёмныя бацькі, якія пражываюць сумесна з ім, на перадачу дзіцяці (дзяцей)

Дакументы, запытаныя сектара аховы дзяцінства: 

 • звесткі пра даход за папярэдні перадачы дзіцяці (дзяцей) у прыёмную сям'ю год
 • Даведка аб адсутнасці судзімасці
 • Даведка аб тым, пазбаўляліся Ці бацькоўскіх правоў, ці былі абмежаваныя ў бацькоўскіх правах, адмянялася Ці раней ўсынаўленне, прызнаваліся Ці недзеяздольнымі або абмежавана дзеяздольнымі
 • Даведка аб тым, ці адхіляўся ад абавязкаў апекуна (папячыцеля). Прызнаваліся Ці ўласныя дзеці, якія маюць патрэбу ў дзяржаўнай абароне
 • Характарыстыка з месца працы
 • Ваш рахунак з месца жыхарства

бясплатна

1 месяц з дня падачы заявы

да дасягнення дзiцем (дзецьмi) 18-гадовага ўзросту

4.7.

Прыняцце рашэння аб стварэнні дзіцячага дома сямейнага тыпу

Дакументы, якія прадстаўляюцца заяўнікам:

 • заяву
 • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу кандыдата ў бацькі-выхавальнікі
 • сведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі кандыдат у бацькі-выхавальнікі складаецца ў шлюбе 
 • медыцынская даведка аб стане здароўя кандыдата ў бацькі-выхавальнікаў
 •  дыплом ці іншы дакумент аб адукацыі і прафесійнай падрыхтоўцы
 • пісьмовае згоду паўналетніх членаў сям'і кандыдата ў бацькі-выхавальнікі, якія пражываюць сумесна з ім
 • звесткі пра даход за папярэднічае ўтварэнню дзіцячага дома сямейнага тыпу за год

Дакументы, запытаныя сектара аховы дзяцінства: 

 • Характарыстыка з месца працы, даведка
 • Ваш рахунак з месца жыхарства непаўналетняга і апекуна
 • Акт абследавання жыллёва-бытавых умоў
 • Даведка аб адсутнасці судзімасці
 • Даведка аб тым, пазбаўляліся Ці бацькоўскіх правоў, ці былі абмежаваныя ў бацькоўскіх правах, адмянялася Ці раней ўсынаўленне, прызнаваліся Ці недзеяздольнымі або абмежавана дзеяздольнымі
 • Даведка аб тым, ці адхіляўся ад абавязкаў апекуна (папячыцеля). Прызнаваліся Ці ўласныя дзеці, якія маюць патрэбу ў дзяржаўнай абароне
 • Характарыстыка ўчастковага інспектара

бясплатна

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

4.9.

Прыняцце рашэння аб змяненні прозвішча і ўласнага імя непаўналетняга  

Дакументы, якія прадстаўляюцца заяўнікам:

 • заяву
 • Пасведчанне аб нараджэнні непаўналетняга    
 • Пісьмовую згоду непаўналетняга, якi дасягнуў 10 гадоў   
 • Дакумент, які пацвярджае факт змянення прозвішча аднаго з бацькоў (абодвух бацькоў),          
 • Пасведчанне аб заключэнні скасаванні) шлюбу, копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу     
 • Копія рашэння суда аб пазбаўленні бацькоў непаўнагадовага бацькоўскіх правоў ці іншага дакумент, які пацвярджае наяўнасць падстаў для змянення прозвішча непаўналетняга, - у выпадку падачы заявы адным з бацькоў непаўнагадовага         

бясплатна

15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

6 месяцаў

4.10.

Прыняцце рашэння аб аб'яўленнi непаўналетняга цалкам дзеяздольным (эмансіпацыя)  

Дакументы, якія прадстаўляюцца заяўнікам:

 • заява непаўналетняга 
 • Пасведчанне аб нараджэнні непаўналетняга
 • Пісьмовую згоду бацькоў ( іншых законных прадстаўнікоў) Працоўны дагавор (кантракт) з непаўналетнім альбо іншае пацверджанне яго працоўнай або прадпрымальніцкай дзейнасці         

бясплатна 

15 дзён з дня падачы  

бестэрмінова

6.1.10.

выдача адзінага білета    

Дакументы, якія прадстаўляюцца заяўнікам:

 •  заяву з указаннем прычын страты дакумента або прывядзення яго ў непрыдатнасць
 •  пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
 • які прыйшоў у непрыдатнасць дакумент - у выпадку, калі дакумент прыйшоў у непрыдатнасць 

бясплатна

5 дзён з дня падачы заявы  

да заканчэння прадастаўлення дзяржаўнага забеспячэння

6.3.  

Выдача даведкі аб тым, што непаўнагадовы знаходзіцца на дзяржаўным забеспячэнні

-

бясплатна

у дзень звароту  

6 месяцаў

Адказны - галоўны спецыяліст аддзела дашкольнай і агульнай сярэдняй адукацыі

каб.113, тэл. 399-48-66     

Час прыёму: на працягу працоўнага дня 08.45-18.00, пятніца 08.45-16.45, каб.113

6.1.

выдача дублікатаў

 

 

 

 

6.1.1.

дакумента аб адукацыі

 

 

 

 

 

сведчанне аб агульнай базавай адукацыі

 • заяву з указаннем прычын страты дакумента або прывядзення яго ў непрыдатнасць
 •  пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу які прыйшоў у непрыдатнасць дакумент - у выпадку, калі дакумент прыйшоў у непрыдатнасць
 •  дакумент , які пацвярджае ўнясенне платы

0,1 базавай велічыні

15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

бестэрмінова

 

атэстата аб агульнай сярэдняй адукацыі

 • заяву з указаннем прычын страты дакумента або прывядзення яго ў непрыдатнасць
 • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу які прыйшоў у непрыдатнасць дакумент - у выпадку, калі дакумент прыйшоў у непрыдатнасць
 • дакумент , які пацвярджае ўнясенне платы

0,1 базавай велічыні

15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

бестэрмінова

6.2.

Выдача ў сувязі са змяненнем палавой прыналежнасці

 

 

 

 

6.2.1.

дакумента аб адукацыі і дадатак да яго (пры яго наяўнасці)

 • заяву
 • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
 • раней выдадзены дакумент
 • дакумент , які пацвярджае ўнясенне платы

0,1 базавай велічыні - за пасведчанне аб агульнай базавай адукацыі, атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыі

15 дзён з дня падачы заявы, пры неабходнасці запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 30 дзён

бестэрмінова

Адказныя - галоўны спецыяліст аддзела дашкольнай і агульнай сярэдняй адукацыі

Струкава Святлана Васільеўна, Каб . № 109, тэл. 376-89-28

Галоўны спецыяліст аддзела дашкольнай і агульнай сярэдняй адукацыі

Богук Наталля Аляксандраўна, Каб . № 109, тэл. 376-89-28

Час прыёму: сераду 16.00-20.00, пятніца 08.00-13.00

6.7.

Выдача накіравання ва ўстанову, якая забяспечвае атрыманне дашкольнай адукацыі

 • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу законнага прадстаўніка дзіцяці
 • сведчанне аб нараджэнні дзіцяці
 • заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі - у выпадку накiравання дзіцяці ў санаторная дашкольная ўстанова, санаторную групу
 • заключэнне дзяржаўнага цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі - у выпадку накiравання дзіцяці з асаблівасцямі псіха-фізічнага развіцця ў спецыяльную дашкольную ўстанову, спецыяльную групу, групу інтэграванага (сумеснага) навучання і выхавання, пункт карэкцыйна-педагагічнай дапамогі. 

бясплатна

у дзень звароту

15 дзён